Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BPC Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2017-04-21 17:25:20
BPC Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku ("Emitent"), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza BENEFIT FX SYSTEM LLP ("Akcjonariusz"), przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu progu 15 % ogólnej liczby akcji odpowiadającej liczbie głosów w Spółce.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. zawarł dnia 18 kwietnia 2017 r. umowę zbycia 37.500.000 sztuk akcji Emitenta;
2. przed zmianą - Akcjonariusz posiadał 37.500.000 sztuk Akcji, których udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki wynosił 15,29 % oraz uprawniał do oddania 37.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki - odpowiadających 15,29 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu;
3. po zmianie - Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta;
4. na chwilę złożenia zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza podejmować czynności skutkujących zwiększeniem udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia;
5. brak podmiotów zależnych wobec Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Emitenta.

Akcje, które podlegały transakcji nie znajdują się w obrocie na rynku alternatywnym NewConnect gdyż nie są zdematerializowane.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics