Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BRI Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu BRIJU S.A.

2017-04-21 14:25:24
BRI Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu BRIJU S.A.

Zarząd BRIJU S.A. (,,Emitent", ,,Spółka") informuje, że powziął informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu do rejestru w dniu dzisiejszym zmiany Statutu Emitenta polegającej na zmianie siedziby Spółki z Poznania na Gniezno. Uchwała o zmianie siedziby Spółki została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2016 roku, a informacja o uchwale została przez Emitenta przekazana w załączeniu do raportu bieżącego nr 34/2016. Zmiana siedziby Spółki była jedyną zmianą treści Statutu.

Zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza Spółki została upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Po przyjęciu tekstu jednolitego przez Radę Nadzorczą Statut zostanie opublikowany w formie raportu bieżącego oraz zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wczesniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics