Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BRI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

2017-02-17 09:36:12
BRI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu (,,Spółka") informuje, że w dniu 16 lutego 2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. informujące, że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcji na GPW w Warszawie, rozliczonej w dniu 9 lutego 2017 r., zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (,,OFE") oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (,,DFE") stały się posiadaczami akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed rozliczeniem transakcji kupna akcji OFE i DFE posiadały 297.800 akcji Spółki, co stanowiło 4,98% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 297.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 3,73% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji w dniu 9 lutego 2017 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 597.800 akcji Spółki, co stanowi 10,00% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 597.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 7,49% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 1382 z późniejszymi zmianami)

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-02-15 17:10 BRIJU BRI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 28,32 -0,60
2017-02-15 14:23 BRIJU BRI Informacja o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 MAR 29,15 -2,85
2017-02-08 17:07 BRIJU BRI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 29,01 +0,97
2017-02-08 17:06 BRIJU BRI Informacja o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 MAR 29,01 +0,97
2017-02-06 19:02 BRIJU BRI Informacja pozyskana od Akcjonariusza Spółki 31,60 -9,37
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics