Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BDX Podpisanie umowy na prace projektowe i roboty budowlane na linii obwodowej w Warszawie, odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska przez konsorcjum Budimeksu SA, ZUE SA, spółek Gr

2017-02-17 11:54:57
BDX Podpisanie umowy na prace projektowe i roboty budowlane na linii obwodowej w Warszawie, odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska przez konsorcjum Budimeksu SA, ZUE SA, spółek Gr

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2017 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum 34%), ZUE SA (partner konsorcjum 33%), spółek Grupy Strabag (partner konsorcjum 33%, w skład których wchodzą: Strabag Sp. z o.o., Strabag Rail a.s., Strabag Rail GmbH, Strabag Áltálanos Épitó Kft) zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe SA umowę na realizację projektu: "Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska).
O wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej spółka informowała w raporcie bieżącym nr 69/2016 z dnia 21 października 2016.

Wartość oferty: 159 700 000,00 PLN netto.
Termin rozpoczęcia robót: dzień następny po podpisaniu Umowy przez ostatnią ze Stron.
Termin zakończenia robót: 26 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.
Okresy gwarancji: 72 miesiące licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.
Warunki finansowe:
Zaliczka: do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej jednorazowo, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę.
Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Maksymalna wysokość kar: 30% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość umowy przekracza próg 102 680 tys. zł.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics