Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BDX Wybór najkorzystniejszej oferty na Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn ? Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: m. Szczuczyn ? w. Ełk Południe

2018-06-13 16:35:20
BDX Wybór najkorzystniejszej oferty na Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn ? Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: m. Szczuczyn ? w. Ełk Południe

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2018 roku został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: m. Szczuczyn - w. Ełk Południe

Wartość oferty netto: 546.752.596,00 zł

Termin rozpoczęcia: dzień zawarcia umowy
Termin zakończenia: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy
Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: do 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.


Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-06-13 17:12 BUDIMEX BDX Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Societe Generale SA 145,40 -0,55
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics