Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BUDIMEX SA ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo - nowy kontrakt

2012-07-30 13:07:00
BUDIMEX SA ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo - nowy kontrakt

2012-07-30

13:07:00

(PL)-BUDOWNICTWO-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-BUDIMEX SA-PLBUDMX00013-BUDIMEX

BUDIMEX SA ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo - nowy kontrakt

30.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 43/2012

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 lipca 2012 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovialu Agroman SA (partner) podpisało z Urzędem Morskim w Słupsku umowę na zadanie pn.: "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo"
Wartość kontraktu: 75 832 369,85 złotych netto
Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 3 dni po przekazaniu placu budowy
Termin zakończenia robót: 30 stycznia 2014 r.
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Okres rękojmi: 12 miesięcy po upływie terminu gwarancji
Warunki finansowe:
Płatność 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto
Kary płacone przez wykonawcę:
1. 0,05% ceny umownej netto za każdy zakończony dzień kalendarzowy przekroczenia daty zakończenia przedmiotu umowy za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy zamawiającemu;
2. 0,02% ceny umownej netto za każdy zakończony dzień zwłoki liczony od dnia uzgodnionego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w terminie określonym niniejszą umową;
3. 10% ceny umownej netto w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada wykonawca.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics