Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

INVESTMENT FRIENDS SA zawiadomienie Akcjonariusza

2014-08-13 18:36:31
INVESTMENT FRIENDS SA zawiadomienie Akcjonariusza

Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 13.08.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), IFEA Sp. z o.o. zawiadamia o utracie statusu podmiotu dominującego wobec spółki Damf Invest S.A a tym samym o pośrednim zbyciu akcji 35.556.820 akcji INVESTMENT FRIENDS S.A.Zawiadamiająca informuje, że wobec utraty w dniu 13.08.2014 r. statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (KRS 0000392143) w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie pośrednio zbyła posiadane przez DAMF Invest S.A. bezpośrednio i pośrednio akcje spółki Investment Friends S.A. (KRS 0000143579) w ilości 35.556.820, która to ilość stanowi 71.86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 35.556.820 głosów stanowiących 71.86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Investment Friends S.A.


Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim zbyciem akcji, o którym mowa powyżej nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji w/w spółki .Zawiadamiająca informuje, że aktualnie pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji spółki.


Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkę, w której pośrednio zbyła akcje w związku z utratą statutu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A.


Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółek, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

kom espi amp/Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria


Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics