Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BMC Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r. oraz za I kwartał 2017 r.

2017-04-21 17:08:49
BMC Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r. oraz za I kwartał 2017 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, BUMECH S.A. niniejszym informuje, iż w związku z koniecznością dokonania na wniosek Biegłych:
1. dodatkowych testów na utratę wartości rzeczowych i finansowych aktywów trwałych oraz
2. dekonsolidacji sprzedanego w grudniu 2016 roku podmiotu zależnego
zmianie ulega termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 - decyzją Zarządu Spółki data przekazania przedmiotowego raportu do publicznej wiadomości, pierwotnie określona na dzień 24 kwietnia 2017 roku, zostaje zmieniona na dzień 30 kwietnia 2017 roku.

W konsekwencji powyższego zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2017 roku z planowanego pierwotnie dnia 15 maja 2017 roku na dzień 19 maja 2017 roku.


Podstawa prawna: § 101 ust. 9 oraz § 103 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wczesniejsze komunikaty
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-08-18 15:03 BUMECH BMC Rejestracja podwyższenia kapitału i zmian w Statucie 0,77 -3,90
2017-08-08 11:34 BUMECH BMC zmiana terminu publikacji raportu za pierwsze półrocze 2017 0,89 -8,99
2017-08-07 17:14 BUMECH BMC Znaczne pakiety akcji 0,89 -8,99
2017-08-02 18:04 BUMECH BMC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki 0,91 -3,30
2017-07-24 19:39 BUMECH BMC Umowy znaczące 0,84 +10,71
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics