Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

CCC SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

2014-08-28 00:23:33
CCC SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

				
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 855 890 643 560 204 837 152 720
Zysk z działalności operacyjnej 92 208 39 166 22 068 9 294
Zysk brutto 84 703 33 681 20 272 7 993
Zysk netto 70 173 29 503 16 794 7 001
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -142 805 -29 837 -34 177 -7 080
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -52 485 -20 528 -12 561 -4 871
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 475 827 15 080 113 878 3 579
Przepływy pieniężne netto, razem 280 537 -35 285 67 140 -8 373
Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,82 0,77 0,44 0,18
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,82 0,77 0,44 0,18
pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2014 oraz 31.12.2013
Aktywa, razem 1 670 986 1 119 727 401 592 269 996
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 068 993 527 871 256 914 127 284
Zobowiązania długoterminowe 278 136 193 290 66 845 46 607
Zobowiązania krótkoterminowe 790 857 334 581 190 069 80 676
Kapitał własny 601 993 591 856 144 679 142 712
Kapitał zakładowy 3 840 3 840 923 926
Liczba akcji (w szt.) 38 400 000 38 400 000 38 400 000 38 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,67 15,41 3,77 3,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,67 15,41 3,77 3,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,60 1,60 0,38 0,39
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 776 642 598 114 185 871 141 935
Zysk z działalności operacyjnej 76 338 20 672 18 270 4 906
Zysk brutto 68 017 13 554 16 278 3 216
Zysk netto 56 927 10 911 13 624 2 589
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -157 509 -45 240 -37 696 -10 736
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 694 -21 925 -12 850 -5 203
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 507 372 23 146 121 427 5 493
Przepływy pieniężne netto, razem 296 169 -44 019 70 881 -10 446
Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,48 0,28 0,35 0,07
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,48 0,28 0,35 0,07
pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2014 oraz 31.12.2013
Aktywa, razem 1 579 704 1 033 385 379 654 249 177
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 184 907 635 173 284 772 153 157
Zobowiązania długoterminowe 275 205 190 510 66 141 45 937
Zobowiązania krótkoterminowe 909 702 444 663 218 631 107 220
Kapitał własny 394 797 398 212 94 883 96 019
Kapitał zakładowy 3 840 3 840 923 926
Liczba akcji (w szt.) 38 400 000 38 400 000 38 400 000 38 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,28 10,37 2,47 2,5
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,28 10,37 2,47 2,5
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,60 1,60 0,38

kom espi zdz

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics