Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

DECORA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

2014-08-27 19:20:57
DECORA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

				
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
Skonsolidowane dane:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 135 764 141 986 32 492 33 694
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 45 228 49 848 45 228 11 900
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 953 9 810 4 953 2 681
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 520 9 204 4 520 2 18
EBITDA 9 716 14 540 2 325 3 403
Zysk (strata) brutto -3 482 6 217 -833 1 475
Zysk (strata) netto -4 112 4 756 -984 1 129
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 603 300 1 580 71
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 815 -3 279 -913 -778
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 120 -3 248 -507 -771
Przepływy pieniężne netto - razem 668 -6 227 160 -1 494
Aktywa/Pasywa razem 255 289 266 618 61 354 61 586
Aktywa trwałe 117 200 120 196 28 167 27 764
Aktywa obrotowe 138 089 146 422 33 187 33 822
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 145 861 151 047 35 055 34 890
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109 428 115 571 26 299 26 695
Zobowiązania długoterminowe 10 439 14 129 2 509 3 264
Zobowiązania krótkoterminowe 98 989 101 442 23 790 23 485
Liczba akcji 11 303 320 11 303 320 11 303 320 11 303 320
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) -0,36 0,42 -0,08 0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 12,90 13,46 3,12 3,11
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 107 445 105 588 25 714 25 056
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 28 620 30 147 6 850 7 154
Zysk (strata) ze sprzedaży 2 142 4 714 513 1 119
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 485 -336 595 -80
EBITDA 6 969 4 303 1 668 1 021
Zysk (strata) brutto 1 337 1 567 320 372
Zysk (strata) netto 1 053 1 239 252 294
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 582 5 262 1 575 1 249
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 162 -1 778 -517 -422
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 183 -2 403 -522 -570
Przepływy pieniężne netto - razem 2 237 1 081 535 257
Aktywa/Pasywa razem 227 376 233 483 54 646 53 932
Aktywa trwałe 96 068 100 981 23 088 23 326
Aktywa obrotowe 131 308 132 502 31 558 30 607
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 123 398 125 693 29 657 29 034
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 103 978 107 790 24 989 24 898
Zobowiązania długoterminowe 10 049 13 880 2 415 3 206
Zobowiązania krótkoterminowe 93 929 93 910 22 574 21 692
Liczba akcji 11 303 320 11 303 320 11 303 320 11 303 320
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,09 0,11 0,02 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 10,92 11,12 2,62 2,57
Aktywa/Pasywa razem 258 757

kom espi zdz

Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics