Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

2014-08-27 19:12:28
EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

				
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 497 10 441 2 752 2 478
Koszt własny sprzedaży 10 395 12 061 2 488 2 862
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 488 -2 415 -595 -573
Zysk (strata) brutto -52 547 -8 526 -12 576 -2 023
Zysk (strata) netto -57 060 -8 526 -13 656 -2 023
Liczba udziałów/akcji w sztukach 14 660 000 14 660 000 14 660 000 14 660 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -3,89 -0,58 -0,93 -0,14
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe 117 592 160 906 28 261 38 799
Aktywa obrotowe 3 370 5 830 810 1 406
Kapitał własny -18 680 18 318 -4 489 4 417
Zobowiązania długoterminowe 68 887 92 822 16 556 22 382
Zobowiązania krótkoterminowe 70 755 55 596 17005 13 406
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) -1,27 1,25 -0,31 0,30
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 156 3 837 277 911
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 124 -15 30 -4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 406 -6 641 -336 -1 576
Kurs EUR/PLN
- dla danych bilansowych 4,1609 4,1472
- dla danych rachunku zysków i strat 4,1784

kom espi zdz

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2014-08-22 17:01 EFH EFH SA uchwały podjęte na NWZA 22 sierpnia 2014 r. 0,21 -4,76
2014-08-22 16:59 EFH EFH NWZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN
2014-08-22 16:12 EFH EFH SA zmiany w radzie nadzorczej 0,20 +5,00
2014-08-22 16:11 EFH EFH powołanie Członka RN
2014-07-31 10:21 EFH EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rozprawa w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości 0,22 -4,55
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics