Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

EKP Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

2017-02-17 19:27:28
EKP Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.02.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), w którym zawiadamiająca informuje o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ELKOP S.A. w Chorzowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000176582 (dalej: Spółka).

Zawiadamiająca informuje, iż na podstawie transakcji zbycia i nabycia akcji na Rynku Głównym zawartych w dniu 10.02.2017 roku zwiększyła zaangażowanie o 137.915 akcji Spółki ELKOP S.A. co stanowiło 1,15 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 137.915 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 1,15 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej tj. na dzień 10.02.2017 roku posiadała 737.144 (po splicie 3.685.720) akcji Spółki co stanowiło 6,14 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 737.144 (po splicie 3.685.720) głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 6,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadamiająca informuje, przed zdarzeniami opisanymi powyżej tj. na dzień 09.02.2017 posiadała 599.229 (po splicie 2.996.145) akcji Spółki co stanowi 4,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 599.229 (po splicie 2.996.145) głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 4,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadamiająca informuje, iż pośrednio nie posiada akcji Spółki oraz nie posiadała ich przed zdarzeniami o którymi mowa powyżej.

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-02-08 17:12 ELKOP EKP Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji Emitenta 3,14 -9,55
2017-01-23 17:17 ELKOP EKP Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku 1,87 +9,63
2017-01-17 19:18 ELKOP EKP korekta raportu ESPI 7/2017
2017-01-17 18:40 ELKOP EKP rejestracja splitu akcji w KRS
2017-01-16 19:20 ELKOP EKP nabycie akcji przez podmiot powiązany
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics