Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

EUROCASH SA - oświadczenie o poręczeniu dotyczące obligacji złożone przez podmiot zależny

2014-04-17 17:26:00
EUROCASH SA - oświadczenie o poręczeniu dotyczące obligacji złożone przez podmiot zależny

2014-04-17

17:26:00

(PL)-HANDEL-HURT-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-EUROCASH SA-PLEURCH00011-EUROCASH

EUROCASH SA - oświadczenie o poręczeniu dotyczące obligacji złożone przez podmiot zależny

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 21/2014

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. informuje, że spółka zależna Spółki - Eurocash Franczyza sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach ("Dodatkowy Poręczyciel") złożyła w dniu 11 kwietnia 2014 r. w odniesieniu obligacji na okaziciela serii A nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 140.000.000 złotych ("Obligacje") wyemitowanych przez Spółkę w dniu 20 czerwca 2013 r., oświadczenie o poręczeniu jako dodatkowy poręczyciel zgodnie z warunkami emisji tych Obligacji do maksymalnej kwoty wynoszącej 120.000 złotych w stosunku do każdej Obligacji (tj. łącznie w odniesieniu do wszystkich Obligacji do wysokości 168.000.000 złotych)). Na podstawie złożonego przez Dodatkowego Poręczyciela oświadczenia o poręczeniu Obligacje zostaną dodatkowo zabezpieczone poręczeniami udzielonymi przez Dodatkowego Poręczyciela na rzecz obliga
tariuszy Obligacji, z chwilą przyjęcia ofert zawarcia umów poręczenia przez obligatariuszy, zgodnie z treścią oświadczenia o poręczeniu. Poręczenia wygasną najpóźniej 20 czerwca 2028 r. Poręczenia Obligacji zostały udzielone przez Dodatkowego Poręczyciela bez odrębnego wynagrodzenia. Pełna treść oświadczenia o poręczeniu została opublikowana zgodnie z wymogami warunków emisji Obligacji w dniu złożenia oświadczenia na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://eurocash.pl/pub/oswiadczenie-o-poreczeniu-ec-franczyza-sp.-z-o.o..pdf

Łączna wartość poręczeń udzielonych przez Dodatkowego Poręczyciela przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics