Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ENERGA SA utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

2014-10-07 18:36:05
ENERGA SA utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

Zarząd ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 7 października 2014 roku agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja", "Fitch") potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną ENERGA Finance AB (publ) obligacji.Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia dominującym udziałem regulowanej działalności dystrybucyjnej w EBITDA Grupy, który ogranicza ryzyko biznesowe i zapewnia przewidywalność przepływów środków pieniężnych.Fitch w swoim raporcie nie wyklucza podwyższenia długoterminowego ratingu Spółki jako emitenta oraz ratingu dla niepodporządkowanego długu niezabezpieczonego Spółki w przypadku utrzymania dominującej roli segmentu dystrybucji w nakładach inwestycyjnych i strategii Spółki oraz dalszej poprawy otoczenia regulacyjnego. Agencja oczekuje m.in. wprowadzenia wieloletniego systemu taryfowego i eliminacji lub zmniejszenia wpływu na przepływy pieniężne obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (tzw. roli Sprzedawcy z Urzędu).Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings.Podstawa prawna:


§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
kom espi mra

Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics