Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA nabycie akcji emienta przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych

2013-10-18 17:55:00
FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA nabycie akcji emienta przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych

2013-10-18

17:55:00

(PL)-PRZEMYSŁ-MASZYNOWY-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA-PLFAM0000012-FAMTO

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA nabycie akcji emienta przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych

18.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 154/2013

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 18 października 2013 r. otrzymał z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (Trigon) zestawienie transakcji akcjami Emitenta, zawartych przez Trigon na własny rachunek w dniu 18 października 2013 r.

Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Emitentowi w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 września 2011 roku w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia programu skupu akcji własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego (Uchwała w sprawie skupu) oraz na podstawie Programu Skupu Akcji Własnych opublikowanego raportem bieżącym nr 16/2012.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały w sprawie skupu celem skupu akcji własnych Spółki jest:
- umorzenie akcji własnych w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- lub zaoferowanie akcji własnych do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej, a to w celu realizacji programu motywacyjnego, w tym w szczególności do realizacji pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji Spółki na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej (w tym programu motywacyjnego, wprowadzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2012 roku "w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (i innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której FAM Grupa Kapitałowa S.A. jest jednostką dominującą"), którego założenia zawiera załącznik do przedmiotowej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- lub dalsza odsprzedaż akcji własnych Spółki.

W dniu 18 października 2013r. podczas sesji giełdowej Trigon nabył łącznie 5.000 sztuk akcji Emitenta, po cenie 1,18 zł, co stanowi 0,0157% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 5.000 głosów na WZA, co stanowi 0,0157% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,29zł, łączna wartość nominalna skupionych akcji wynosi 1.450,00 zł.

Na dzień publikacji raportu Trigon posiada łącznie 120.402 akcji Emitenta, stanowiących 0,3776% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 120.402 głosów na WZA, co stanowi 0,3776% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Średnia cena skupionych dotychczas akcji wyniosła 1,33 zł.

Zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 14 marca 2012r. pomiędzy Trigon a Emitentem, akcje nabywane przez Trigon w wykonaniu programu skupu akcji własnych Emitenta, zostaną nabyte przez Emitenta od Trigon w drodze transakcji pakietowej.

Na dzień publikacji raportu Emitent nabył od Trigon 987.930 akcji własnych, stanowiących 3,0986% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 987.930 głosów na WZA, co stanowi 3,0986% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Średnia cena nabytych dotychczas akcji własnych wyniosła 1,36 zł.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi abs/

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics