Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ALCHEMIA SA zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

2014-10-07 16:14:35
ALCHEMIA SA zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

Emitent Alchemia S.A informuje, iż w dniu 07.10.2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, w którym Pan Roman Krzysztof Karkosik zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Alchemia S.A.Treść zawiadomienia:"Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 29 września 2014 roku sprzedałem w transakcji pakietowej 1.400.000 szt. akcji spółki Alchemia S.A. Transakcja ta spowodowała przekroczenie progu poniżej 50% głosów posiadanych przeze mnie bezpośrednio w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Alchemia SA.


Dnia 28 września 2014 roku, tj. przed dniem transakcji posiadałem bezpośrednio 100.423.754 sztuki akcji Alchemia SA, co stanowiło 50,21% udziału w kapitale zakładowym, oraz pośrednio przez spółki ode mnie zależne 31.515.000 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowiło 15,757%n udziału w kapitale zakładowym. W rezultacie posiadałem bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 131.938.754 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 65,97% ogólnej liczby głosów.


Dnia 30 września 2014 roku sprzedałem w transakcjach pakietowych łącznie 4.285.000 szt. akcji spółki Alchemia S.A. Transakcje te spowodowały obniżenie ilości głosów posiadanych przeze mnie bezpośrednio na walnym zgromadzeniu spółki Alchemia SA o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów.


Na dzień 29 września 2014 tj. przed dniem ww. transakcji posiadałem bezpośrednio 99.023.754 sztuki akcji Alchemia SA, co stanowiło 49,51% udziału w kapitale zakładowym, oraz pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 32.915.000 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowiło 16,46% udziału w kapitale zakładowym. W rezultacie posiadałem bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 131.938.754 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 65,97% ogólnej liczby głosów.


Ponadto zostałem powiadomiony, iż spółka ode mnie zależna nabyła w dnia 29 września 2014 oraz 30 września 2014 roku w transakcjach pakietowych łącznie 5.685.000 sztuk akcji Alchemia S.A.


Transakcje te spowodowały pośrednie przekroczenie przeze mnie progu 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Alchemia SA.


Na dzień 2 października 2014 roku jestem posiadaczem bezpośrednio 94.738.754 sztuki akcji Alchemia SA, co stanowi 47.37% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 37.200.000 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowi 18,60% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają mnie do 131.938.754 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 65,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

kom espi mra

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics