Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GKP Zmniejszenie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów o ponad 1%

2017-06-19 18:41:10
GKP Zmniejszenie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów o ponad 1%

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Kupskim Młynie niniejszym przekazuje poniżej otrzymaną od Akcjonariusza informację w zakresie określonym w art. 69 ww. ustawy.
TFI Capital Partners S.A.(,,dalej Towarzystwo") działające w imieniu zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy, tj. CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej ,,CP FIZ") oraz Capital Partners Investment I FIZ (dalej ,,CP I FIZ"), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że zarządzane przez Towarzystwo Fundusze zmniejszyły dotychczas posiadany ponad 33% udział w ogólnej liczbie głosów w spółce GEKOPLAST S.A. o ponad 1% głosów.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
14 czerwca 2017 roku wydanie akcji serii E GEKOPLAST S.A. w łącznej liczbie 95 625 w ramach IV transzy Programu Motywacyjnego. Objęcie akcji nastąpiło w ramach kapitału warunkowego - równocześnie z podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 452 par 1 ksh)
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed dniem zdarzenia Fundusze posiadały 4.541.731 akcji GEKOPLAST S.A., które stanowiły 76,28% w kapitale zakładowym oraz 76,28% ogólnej liczby głosów GEKOPLAST S.A.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Fundusze posiadają łącznie 4.541.731 akcji GEKOPLAST S.A., które stanowią 75,08% w kapitale zakładowym oraz 75,08 % ogólnej liczby głosów GEKOPLAST S.A.
4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
brak takich podmiotów.
5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:
brak takich podmiotów.
6) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art.69b ust.2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.
brak takich głosów.
7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust.3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.
brak takich głosów.
8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Łącznie: 4.541.731 głosów, stanowiących 76,28% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Załączniki
Pobierz załącznik 1
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics