Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GNB ZMIANY W ZARZĄDZIE BANKU

2017-06-19 17:38:37
GNB ZMIANY W ZARZĄDZIE BANKU

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała ze skutkiem na dzień 1 października 2017 roku Pana Dariusza Szkaradka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Informacje o powołanym Wiceprezesie Zarządu Emitenta:

Wykształcenie i kwalifikacje:

o 2006 - 2008 London Business School and Columbia Business School Global Executive MBA
o 2004 - 2006 CFA (Certified Financial Analyst)
o 2000 - 2002 ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
o 1998 - 2003 Biegły Rewident
o 1993 - 1998 Akademia Ekonomiczne w Krakowie (Uniwersytet Ekonomiczny) - tytuł magistra na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne.

Doświadczenie:

o 2008 - obecnie Deloitte Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce (od czerwca 2014). Lider Usług Doradczych w Zakresie Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Regulacji w Europie Centralnej (od czerwca 2016).

Partner odpowiedzialny za Dział Audytu Instytucji Finansowych oraz Dział Usług Doradczych w zakresie Zarządzania Ryzykiem. Odpowiedzialny za rozwój działu audytu instytucji finansowych Deloitte. Twórca zespołu będącego liderem rynkowym w zakresie doradztwa w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, oferującego zarówno usługi doradcze związane z wdrażaniem nowych regulacji i optymalizacji procesów biznesowych, jak i wsparcie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w obszarze działalności skarbowej, pomiaru i ewidencji instrumentów finansowych z uwzględnieniem utraty wartości, adekwatności kapitałowej, zarządzania aktywami i pasywami oraz raportowania. Współtwórca dynamicznego rozwoju usług Deloitte skierowanych dla instytucji finansowych, między innymi w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa finansowego, wdrażania rozwiązań związanych ze strategią transformacji cyfrowej oraz wspierających narzędzi informatycznych.

o 2003 - 2008 ERNST & YOUNG Manager - Dyrektor, Business Advisory, Global Financial Services Risk Managemnet

Współtwórca działu Usług Doradczych w zakresie Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych. Odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad szeregiem projektów związanych z wdrożeniem MSR-39, postanowień Basel II/ CRD, czy wdrażaniem rekomendacji KNF, a także systemów zarządzania aktywami i pasywami oraz innych projektów przede wszystkim w obszarze ryzyka kredytowego i procesów kredytowych.

o 2002 - 2003 ERNST & YOUNG CORPORATE FINANCE SP. Z O.O. Manager, Dział Corporate Finance

Odpowiedzialny za wyceny I projektu typu due diligence dla polskich banków i instytucji finansowych.

o 1997 - 2002 ARTHUR ANDERSEN / ERNST & YOUNG AUDIT

Uczestnik szeregu projektów związanych z badaniem sprawozdań finansowych oraz finansowego due diligence dla największych polskich firm i instytucji finansowych, zgodnie z różnymi systemami raportowania finansowego (Polskie Zasady Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, US GAAP).

Pan Dariusz Szkaradek zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, od dnia objęcia funkcji Wiceprezesa Zarządu nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Dodatkowo Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Krzysztof Basiaga złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta ze skutkiem na dzień 30 września 2017 r.

Pan Krzysztof Basiaga jako powód rezygnacji wskazał względy osobiste.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21, 22 oraz w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics