Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GLC Powołanie Członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania

2017-03-20 23:08:30
GLC Powołanie Członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania

Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. ("Global Cosmed", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w związku z rezygnacją Pana Tomasza Wasilewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2017 z dnia 6 marca 2017 roku, podjęła w dniu dzisiejszym, tj. 20 marca 2017 roku, w trybie głosowania pisemnego, uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej i powołaniu (dokooptowaniu) z dniem 20 marca 2017 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Arthura Rafaela Mielimonki i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Arthur Mielimonka ukończył w 2007 r. studia na Friedrich - Alexander - Universität Erlangen - Nürnberg, Niemcy (kierunek - informatyka). Specjalizacja - systemy informatyczne, bazy danych, komunikacja, psychologia, ekonomia.
Przebieg kariery zawodowej Arthura Mielimonka:
2011 - obecnie - Członek Zarządu w Global Cosmed GmbH, Hamburg
2006 - obecnie - Członek Zarządu w spółce Global Cosmed International GmbH, Hamburg
2014 - obecnie - prokurent w spółce Global Cosmed Domal GmbH, Stadtilm
2009 - 2011 - Global Cosmed GmbH, Niemcy - dyrektor zarządzający, prokurent (odpowiedzialność za zarządzanie, IT, finanse, eksport);
2007 - 2008 - Teleca Systems GmbH Nürnberg, Niemcy - konsultant ds. oprogramowania;
2006 - 2007 - Elektrobit Automotive GmbH, Tennenlohe, Niemcy - praktyka zawodowa oraz praca dyplomowa.

Pan Arthur Mielimonka był w okresie od roku 1997 do 15 stycznia 2016 roku, członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.

Pan Arthur Mielimonka włada językiem niemieckim, polskim i angielskim.

Pan Arthur Rafael Mielimonka złożył oświadczenie, iż posiada akcje w spółce Global Cosmed S.A., oraz iż jego działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics