Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GPW Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2017-06-19 18:50:51
GPW Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,GPW", ,,Spółka", ,,Giełda") informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW odwołało następujących członków Rady Nadzorczej Giełdy (,,Rada Giełdy") z jej składu:
o pana Wojciecha Nagela,
o pana Jarosława Grzywińskiego
o pana Grzegorza Kowalczyka
o pana Marka Dietla
o pana Marka Słomskiego
o pana Eugeniusza Szumiejkę
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Giełdy na nową kadencję rozpoczynającą się dnia 19 czerwca 2017 r.:
o pana Filipa Paszke,
o pana Piotra Prażmo
o pana Krzysztofa Kaczmarczyka,
o pana Bogusława Bartczaka,
o pana Jakuba Modrzejewskiego,
o pana Wojciecha Nagela
o pana Eugeniusza Szumiejkę
W załączeniu Spółka przekazuje CV nowo powołanych Członków Rady Giełdy.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanym przez panów: Filipa Paszke, Piotra Prażmo, Krzysztofa Kaczmarczyka, Bogusława Bartczaka, Jakuba Modrzejewskiego, Wojciecha Nagela oraz Eugeniusza Szumiejkę nie prowadzą oni w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Rady Giełdy, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics