Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GREENECO SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

2014-09-05 10:51:35
GREENECO SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

				
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0 0
Zysk (strata) brutto 0 0
Zysk (strata) netto 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0
Przepływy pieniężne netto, razem 0 0
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 8
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 6
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 8
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 1
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

kom espi zdz

Załączniki
Pobierz załącznik 1


Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics