Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GLOBAL ENERGY SA Korekta - dot. uzyskania 32,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

2014-01-18 12:57:00
GLOBAL ENERGY SA Korekta - dot. uzyskania 32,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

2014-01-18

12:57:00

(PL)-PRZEMYSŁ-LEKKI-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-GLOBAL ENERGY SA-PLHRDEX00021-HARDEX

GLOBAL ENERGY SA Korekta - dot. uzyskania 32,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

18.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2014

Zarząd Global Energy S.A. działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od podmiotu "STAR Ventures GmbH" dalej zwanym "STAR" informacji dotyczącej oczywistej omyłki pisarskiej odnoszącej się do podanej ilości otrzymanych akcji serii C spółki Global Energy S.A. w zawiadomieniu z dnia 9 stycznia 2014 roku, które nastąpiło w trybie Art. 69 ust.1 pkt.1 oraz Art. 69 ust.4 i 4b - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczącego uzyskania przez STAR udziału w kapitale i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Global Energy S.A. w wysokości 32,99%.

Informacja przekazana przez STAR Ventures GmbH zawiera następującą treść:

"Correction of an obvious misprint in Notification according to articles of the Act on Public Offering"˙dated January 9th˙2014
˙
In the Notification according to article 69 paragraph 4 and 4b of the Act of July 29th, 2005 on Public offering, Conditions governing the introduction of financial instruments to the organized trading and Public companies dated January 9th, 2014, has occurred an obvious misprint connected with the number of delivered to STAR Ventures GmbH shares (C series) of Global Energy S.A.
˙
In the abovementioned notification in connection with the number of acquired shares we have informed that:
˙
" On December 31,˙2013 by delivery of˙11 064 944˙shares(C series) of the Company,˙STAR Ventures GmbH˙changed˙its˙shareholding˙in the overall˙number of votes at the General Meeting of Shareholders of˙Global Energy SA.
˙
Before˙STAR Ventures GmbH received˙shares of the Company,˙held no such shares.
˙
In˙the result of receipt˙of the aforesaid shares˙STAR Ventures GmbH acquired significant shareholding˙in the Company˙in amount of˙11˙064˙944˙---˙Eleven˙million˙sixty four thousand˙ nine hundred forty˙four---˙votes at the General Meeting˙of Shareholders˙of˙the Company, equal to˙32,99˙--- thirty˙two and˙ninety nine hundreds --- percent˙in˙the total number˙of˙votes at the General Meeting of Shareholders of the Company. "
˙
The proper information in connection with the number of acquired shares is the following:
˙
" On December 31,˙2013 by delivery of˙11 062 944˙shares(C series) of the Company,˙STAR Ventures GmbH˙changed˙its˙shareholding˙in the overall˙number of votes at the General Meeting of Shareholders of˙Global Energy SA.
˙˙
Before˙STAR Ventures GmbH received˙shares of the Company,˙held no such shares.
˙˙
In˙the result of receipt˙of the aforesaid shares STAR Ventures GmbH acquired significant˙ shareholding˙in the Company˙in amount of˙11˙062˙944˙---Eleven˙million˙sixty two thousand˙ nine˙hundred forty˙four---˙votes at the General Meeting˙of Shareholders˙of˙the Company, equal to˙32,99˙---˙thirty˙two and˙ninety nine hundreds---percent˙in˙the total number˙of˙votes at the General Meeting of Shareholders of the Company. "
˙

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o Ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdzBrak komunikatów spełniających wybrane kryteria


Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics