Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

STARHEDGE SA uchwała zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji

2014-10-07 16:13:02
STARHEDGE SA uchwała zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji

Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informacje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ( dalej: "Zarząd KDPW"), po rozpatrzeniu wniosku Emitenta o dokonanie scalenia akcji, w dniu 6 października 2014 roku podjął w uchwałę Nr 849/14.


W treści ww. Uchwały Zarząd KDPW:


o Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, określił, iż w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki Emitenta z 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze), dzień 16 października 2014 roku jako dzień wymiany 33.524.418 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemnaście) akcji spółki Emitenta, oznaczonych kodem PLHRDEX00021 na 5.587.403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy) akcje spółki Emitenta, o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze) każda;


o Ustalił iż, dniem referencyjnym, o którym mowa w § 187 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla dokonania wymiany, o której mowa w §1, jest dzień 9 października 2014 roku;


o Stwierdził, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, o której mowa w §1, kodem PLHRDEX00021 oznaczonych będzie 5.587.403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy) akcje spółki Emitenta o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze) każda.


Powyższa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.


Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Emitenta została wszczęta przez Zarząd Emitenta w związku z treścią Uchwały Nr 20 z dnia 14 lipca 2014 roku Walnego Zgromadzenia Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

kom espi mraBrak komunikatów spełniających wybrane kryteria


Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics