Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

HEL Odpis aktualizujący przeterminowane należności

2018-09-14 14:52:07
HEL Odpis aktualizujący przeterminowane należności

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 14 września 2018 r. Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone wysokim prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie 1.300 tys. zł, należne Emitentowi od spółki ,,Piotr i Paweł" S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej ,,Kontrahent").

Odpis zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok obrotowy 2017/2018, co wpłynie negatywnie na wysokość wyniku netto Emitenta. W związku z powyższym należy się spodziewać, że w przeciwieństwie do ostatniego kwartału poprzedniego roku obrotowego (kwiecień - czerwiec 2017), wynik netto ostatniego kwartału roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień - czerwiec 2018) będzie ujemny. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w rocznym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., które Spółka opublikuje w dniu 30 października 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podjął wcześniej liczne działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia ze strony Kontrahenta. Powyższa kwota nie jest zatem ostateczna i może ulec zmianie w toku prowadzonych czynności windykacyjnych. Ze względu jednak na powziętą dziś informację o otwarciu przez sąd postępowania sanacyjnego wobec Kontrahenta, w ocenie Spółki ryzyko nieściągalności przedmiotowych należności znacząco wzrosło, co było bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy zdarzenia istotnie wpływającego na wyniki finansowe Spółki w danym okresie sprawozdawczym.Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics