Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2017-02-17 10:29:38
HRS Skup akcji własnych

Zarząd Herkules S.A. (dalej jako: ,,Emitent") informuje, że w dniu 16 lutego 2017 roku Dom Maklerski BZ WBK, działając zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Herkules S.A. z dnia 05 września 2016 roku, nabył w imieniu własnym na rachunek Emitenta akcje Herkules S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje zostały nabyte w związku z realizacją programu skupu akcji, na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Dom Maklerski BZ WBK, w dniu 16 lutego 2017 roku zrealizowano nabycie:
- liczba nabytych akcji: 5.941 szt.;
- średnia jednostkowa cena nabycia: 3,50 zł/akcja;
- wartość nominalna jednej akcji: 2,00 zł/akcja;
- nabyte akcje stanowią: 0,014 % kapitału zakładowego;
- nabyte akcje uprawniają do: 5.941 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,014 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Po nabyciu Emitent posiada łącznie 329.260 szt. akcji własnych, stanowiących 0,758 % udziału w kapitale zakładowym oraz 0,758 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-02-16 10:10 HERKULES HRS Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. 3,47 +6,34
2017-02-16 09:21 HERKULES HRS Skup akcji własnych 3,47 +6,34
2017-02-15 10:44 HERKULES HRS zakup akcji własnych 3,42 +1,46
2017-02-14 10:13 HERKULES HRS zakup akcji własnych 3,40 +0,88
2017-02-10 20:34 HERKULES HRS Skup akcji własnych 3,41 -0,29
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics