Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

HYPERION SA informacja znaczącego akcjonariusza

2013-10-09 20:58:00
HYPERION SA informacja znaczącego akcjonariusza

2013-10-09

20:58:00

(PL)-TELEKOMUNIKACJA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-HYPERION SA-PLHPRON00017-HYPERION

HYPERION SA informacja znaczącego akcjonariusza

09.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2013

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 października 2013 roku od akcjonariusza Spółki - Pani Agaty Piechockiej wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:
"W związku z obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69. ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz w związku ze zbyciem akcji spółki Hyperion S.A., niniejszym zawiadamiam, iż:
W dniu 7 października 2013 toku w transakcji pakietowej sesyjnej zbyłam 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji Hyperion S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
Przed zbyciem akcji spółki Hyperion S.A. posiadałam 2.124.000 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji spółki Hyperion S.A., które stanowiły 15,73% w kapitale zakładowym spółki Hyperion S.A., oraz z których wynikało prawo do 2.124.000 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące) głosów, które stanowiły 15,73% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów.
Po zbyciu akcji Hyperion S.A. posiadam 1.724.000 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące) akcji spółki Hyperion S.A., które stanowią 12,77% w kapitale zakładowym spółki Hyperion S.A., oraz z których wynika prawo do 1.724.000 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące) głosów, które stanowią 12,77% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mln/

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics