Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

W INVESTMENTS SA zgoda rady nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego

2013-10-18 18:09:00
W INVESTMENTS SA zgoda rady nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego

2013-10-18

18:09:00

(PL)-MEDIA-REKLAMA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-W INVESTMENTS SA-PLARIEL00046-IGROUP

W INVESTMENTS SA zgoda rady nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego

18.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 114/2013

Zarząd W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 października 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z kwoty 148.738.182,30 zł (sto czterdzieści osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy) o kwotę 26.563.929,70 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy), tj. do kwoty 175.302.112,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwa tysiące sto dwanaście złotych).
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji akcji serii R. Uprawnionymi do objęcia nowych akcji będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii I.
Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii I oraz akcji serii R, jak również na określenie przez Zarząd Spółki następujących warunków emisji nowych akcji:
1. cena emisyjna akcji Spółki - 10 (słownie: dziesięć) groszy jedna akcja;
2. wielkość emisji nowych akcji Spółki - 265.639.297 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki;
3. uprawnieni do nabycia nowych akcji Spółki - wskazani przez Zarząd Spółki subskrybenci prywatni.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi abs/Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria


Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics