Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

INC terminy przekazywania raportów w 2017 roku - korekta

2017-01-19 13:13:52
INC terminy przekazywania raportów w 2017 roku - korekta

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym dokonuje korekty omyłki pisarskiej w numeracji raportu w sprawie określenia terminów publikacji raportów okresowych w 2017 roku.
Było: 17/2017
Winno być: 1/2017

Treść raportu pozostaje bez zmian:

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:
1. Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2016 - w dniu 21 marca 2017 r.
Jednostkowy raport roczny (R) za rok obrotowy 2016 - w dniu 21 marca 2017 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- raport za I kwartał 2017 r. - w dniu 12 maja 2017 r.
- raport za III kwartał 2017 r. - w dniu 14 listopada 2017 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2017 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe - w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 101 ust.2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wczesniejsze komunikaty
Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics