Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

INC Zmiana udziału w głosach

2017-02-17 13:30:08
INC Zmiana udziału w głosach

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od pana Sebastiana Bogusławskiego ("Zawiadamiający"), informację, że w wyniku rozliczenia transakcji zakupu akcji na rynku regulowanym zwiększył on udział o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w INC S.A. w stosunku do zawiadomienia opublikowanego w dniu 27 czerwca 2016 roku.
W wyniku nabycia w dniu 13.02.2017 r. 98 000 akcji INC S.A., Zawiadamiający posiada na dzień złożenia zawiadomienia 1 424 040 akcji INC S.A., stanowiących 17,07 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 424 040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 14,47% głosów w ogólnej liczbie głosów.
Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 1 326 040 akcji INC S.A. stanowiących 15,89% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 326 040 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 13,47% w ogólnej liczbie głosów.
Zamawiający nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i informacji napływających za Spółki.
Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Wczesniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics