Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

IDT Informacja ws. emisji obligacji serii A

2017-07-17 17:18:37
IDT Informacja ws. emisji obligacji serii A

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. dot. podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji dwuletnich zabezpieczonych obligacji serii A informuje, że emisja obligacji nie doszła do skutku z powodu nieosiągnięcia minimalnego progu emisji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w międzyczasie podjął rozmowy w przedmiocie pozyskania alternatywnego źródła finansowania. Zarząd ponadto nie wyklucza podjęcia stosownych działań w celu przeprowadzenia emisji obligacji ponownie po zakończeniu okresu wakacyjnego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics