Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ING Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

2017-04-21 17:00:56
ING Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwałą nr 28 powołało Pana Normana Tambacha, z dniem 21 kwietnia 2017 roku, w skład Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej został załączony do niniejszego raportu.

Pan Norman Tambach spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec ING Banku Śląskiego S.A., jak i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki
Pobierz załącznik 1
Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics