Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

INTERBUD-LUBLIN SA powołanie prokurenta

2014-10-07 16:00:48
INTERBUD-LUBLIN SA powołanie prokurenta

Zarząd INTERBUD - LUBLIN S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 6 października 2014 roku Pan Krzysztof Jaworski został z tym samym dniem powołany jako Prokurent Spółki.


Pan Krzysztof Jaworski jest absolwentem Politechniki Lubelskiej w Lublinie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn rok ukończenia - 1993. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. realizując funkcje zarządcze i nadzorcze w szeregu spółek prywatnych oraz w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa. Z branżą budowlano-deweloperską związany od 2004 roku, gdy rozpoczął pracę na stanowisku Wiceprezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Interbud Sp. z o.o. Od 19 grudnia 2007 roku do września 2014 roku był Prezesem Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.


Aktualnie Pan Krzysztof Jaworski pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu Spółki.


Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej:


- kwiecień 2014 r. - obecnie INTERBUD-APARTMENTS Sp. z o.o. - Prokurent


- kwiecień 2014 r. - obecnie INTERBUD-BUDOWNICTWO S.A. - Prokurent


- kwiecień 2014 r. - obecnie INTERBUD-CONSTRUCTION S.A. - Prezes Zarządu,


- 2013 r. - obecnie - Słoneczna Dąbrowa Sp. z o.o. - Członek Zarządu,


- 2013 r. - obecnie - Słoneczny Park Sp. z o.o. - Członek Zarządu,


- w latach 2009 - 2011 Radio Lublin - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,


- w latach 2007 - wrzesień 2014 r. - INTERBUD - LUBLIN S.A. - Prezes Zarządu,


- w latach 2007 - obecnie Korporacja Budowlana S.A. w Lublinie - Przewodniczący Rady Nadzorczej,


- w latach 2007 - obecnie IB-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,


- w latach 2006 - obecnie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Energopol - Lublin S.A. - Członek Rady Nadzorczej,


- w latach 2004 - 2007 Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Interbud Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,


- w latach 2004 - 2009 Delta Sp. z o.o. - Prezes Zarządu


- w latach 2003 - 2004 Inpel Sp. z o.o. _Spółka Skarbu Państwa_ - Członek Rady Nadzorczej,


- w latach 2002 - 2006 Indyk Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,


- w latach 2001 - 2003 Cukrownia Strzyżów - Członek Rady Nadzorczej,


- w latach 2000 - 2003 Insbud - Właściciel,


- w latach 1999 - 2001 Centrum Integracji Obszarów Wiejskich z Unią Europejską - Wiceprezes.


- w latach 1993 - 1995 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Axi Alarm - Właściciel.Pan Krzysztof Jaworski nie prowadzi działalności innej niż opisana powyżej w szczególności działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Ponadto ww. osoba nie uczestnicy w spółkach innych niż wskazane powyżej, w tym w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu.


Pan Krzysztof Jaworski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
kom espi mra

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics