Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ITB Uzupełnienie raportu bieżącego nr 1/2017

2017-02-17 16:36:35
ITB Uzupełnienie raportu bieżącego nr 1/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z 25 stycznia 2017 r. w sprawie wydania przez Sąd Rejonowy w Lublinie postanowienia z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie oddalenia wniosków o odpowiednio otwarcie postępowania układowego oraz o zabezpieczenie majątku dłużnika INTERBUD-BUDOWNICTWO S. A. (Spółka Zależna) Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent) informuje, iż decyzja o oddaleniu ww. wniosków podyktowana była w szczególności uznaniem przez Sąd, iż jest on zobligowany do oddalenia wniosku o otwarcie postępowania układowego jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. W ocenie Sądu dokumenty towarzyszące złożonemu przez Spółkę Zależną wnioskowi nie wskazały na uprawdopodobnienie zdolności tej spółki do bieżącego zaspokajania kosztów postepowania układowego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu a brak uprawdopodobnienia po stronie Spółki Zależnej powyższej zdolności skutkował negatywną oceną merytoryczną wniosku. Jednocześnie podejmując decyzje w przedmiocie oddalenia wniosku o otwarcie postępowania układowego Sąd nie doszukał się podstaw do zabezpieczenia majątku dłużnika wobec negatywnej weryfikacji niezbędności takiego zabezpieczenia dla osiągniecia celów postępowania układowego, które nie zostało wdrożone.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z otwarciem w dniu 13 lutego 2017 r. względem INTERBUD-LUBLIN S.A. postępowania układowego w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego Emitent dokona weryfikacji aktualnej oraz przyszłej sytuacji oraz planów Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w tym m.in. względem Spółki Zależnej, a o ewentualnych decyzjach oraz przebiegu ww. postępowania będzie informował w trybie odrębnych raportów.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics