Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2017-02-17 18:22:13
JRH Skup akcji własnych

Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie Emitent, Spółka informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 04.02.2016 roku Regulaminem skupu akcji własnych JR HOLDING S.A., opublikowanym raportem 15/2016 r. z dnia 05.02.2016 r. w wykonaniu uchwały numer 4/01/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2013 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki Repertorium A Nr 51/2016, dokonał skupu akcji własnych.

Ilość zakupionych akcji poza rynkiem NewConnect wynosi:
- w dniu 16 lutego 2017 roku 12.580 dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sztuk po cenie 1,30 złotych za 1 akcję.

Akcje nabyte stanowią 0,032 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,021 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 723 395 siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć sztuk akcji własnych, co stanowi 1,85 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,23 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 1,31 złotych. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do nabycia 7.800.000 siedmiu milionów osiemset tysięcy sztuk, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-08-16 13:00 JRHOLDING JRH wznowienie skupu akcji własnych
2017-07-14 16:40 JRHOLDING JRH Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym 0,87
2017-07-14 16:17 JRHOLDING JRH Skup akcji własnych 0,87
2017-07-11 18:50 JRHOLDING JRH Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych. 0,85
2017-07-08 19:26 JRHOLDING JRH Skup akcji własnych 0,87 -1,15
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics