Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

JWA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2018-02-14 19:48:18
JWA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd JWA S.A. (dalej: ,,Spółka") informuje, że w dniu 13 lutego 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Krzysztofa Dzietczenia (,,Akcjonariusz") złożone w trybie
art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013, poz. 1382 z późń. zm.), zwana dalej ,,Ustawą o ofercie publicznej", informujące,
iż w wyniku zawarcia w dniu 2 lutego 2018 roku transakcji zakupu 17.611 akcji Spółki zwiększeniu
uległ posiadany przez Akcjonariusza stan posiadania powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Transakcja została przeprowadzona w trybie sesyjnym na rynku NewConnect.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przed ww. zmianą Krzysztof Dzietczenia posiadał 193.327
akcji Spółki, które uprawniały do 193.327 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły
4,8332% w kapitale zakładowym oraz 4,8332% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po ww. zmianie Krzysztof Dzietczenia posiada 210.938 akcji Spółki, które uprawniają do 210.938 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 5,2735% w kapitale zakładowym oraz 5,2735% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Krzysztof Dzietczenia poinformował również, że w odniesieniu do niego nie występują podmioty,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics