Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

KCI Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

2017-04-21 17:36:07
KCI Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

Zarząd KCI S.A. (,,Emitent", ,,Spółka", dalej również ,,Sprzedający") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2016 z dnia 26 września 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 83/2016 z dnia 20 grudnia 2016 informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 kwietnia 2017 r. Spółka zawarła, jako sprzedająca, z SH GGH Management 8 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Warszawie (KRS 0000572571) - dalej jako ,,Kupujący", przyrzeczoną umowę zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własności budynków i urządzeń, stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość, położonych w Krakowie, w rejonie ul. Romanowicza. Na rzeczona nieruchomość składają sie działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 45/22 (czterdzieści pięć przez dwadzieścia dwa), 45/26 (czterdziesci piec przez dwadziescia szesc), 45/34 (czterdziesci piec przez trzydziesci cztery), 45/37 (czterdziesci piec przez trzydziesci siedem), 45/14 (czterdziesci piec przez czternascie) i 45/15 (czterdziesci piec przez pietnascie) o łacznej powierzchni 0,7157 ha za łączna cenę wynoszącą 30.678.757,86 zł brutto.

Opisana powyżej transakcja w zakresie zapłaty ceny do wysokości 27.717.357,13 zł podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług i zostanie poddana opodatkowaniu jedynie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zaś w zakresie zapłaty pozostałej kwoty ceny tj. 2.407.642.87 netto powiększona zostanie o należny podatek od towarów i usług w stawce 23% w kwocie 553.757,86 zł, tj. łącznie do kwoty 2.961.400.73 zł brutto.

Ponadto w ramach opisanej umowy Sprzedający ustanowił na rzecz Kupującego służebność przechodu i przejazdu, o treść analogicznej do treści służebności przechodu i przejazdu już ujawnionych w dziale pierwszym ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości, na nieruchomościach (nieruchomości obciążone) składających się z działek numer 45/6, 45/23, 45/24, 45/25, 45/28, 45/29, 45/30, 45/31 45/36 i 45/38.

Wartosc ewidencyjna aktywow bedacych przedmiotem umowy, wynosi 29.825.000,00 zł.

Brak jest powiazan pomiedzy Emitentem i osobami zarzadzajacymi lub nadzorujacymi Emitenta a podmiotem nabywającym aktywa. Umowa nie zawiera kar umownych, o wartosci co najmniej 10% wartosci umowy lub ktorych wysokosc moze przekroczyc rownowartosc kwoty 200.000 euro, a pozostałe warunki umowy nie odbiegaja od standardow rynkowych charakterystycznych dla tego typu umow.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics