Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

2014-08-13 19:04:16
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

				
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
W MLN ZŁ W MLN ZŁ W MLN EUR W MLN EUR
Przychody ze sprzedaży 9 528 12 518 2 280 2 971
Zysk z działalności operacyjnej 1 643 2 671 393 634
Zysk przed opodatkowaniem 1 544 2 540 370 603
Zysk netto ogółem 1 101 1 822 263 433
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 100 1 824 263 433
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 ( 2) - -
Inne całkowite dochody ( 8) 956 ( 2) 227
Łączne całkowite dochody 1 093 2 778 261 660
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 093 2 780 261 660
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące - ( 2) - -
Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 5,50 9,12 1,32 2,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 495 3 106 597 737
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 2 574) ( 2 305) ( 616) ( 547)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 200 ( 1 126) 48 ( 267)
Przepływy pieniężne netto razem 121 ( 325) 29 ( 77)
na 2014-06-30 na 2013-12-31 na 2014-06-30 na 2013-12-31
W MLN ZŁ W MLN ZŁ W MLN EUR W MLN EUR
Aktywa trwałe 28 606 26 488 6 875 6 387
Aktywa obrotowe 7 868 7 977 1 891 1 923
Aktywa razem 36 474 34 465 8 766 8 310
Zobowiązania długoterminowe 7 619 6 714 1 832 1 619
Zobowiązania krótkoterminowe 5 694 4 687 1 368 1 130
Kapitał własny 23 161 23 064 5 566 5 561
Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 22 953 22 841 5 516 5 508
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 208 223 50

kom espi zdz

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics