Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu
PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu

KLN Raport w sprawie dywidendy za 2016 rok.

2017-06-19 18:30:45
KLN Raport w sprawie dywidendy za 2016 rok.

Zarząd Spółki KLON S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą zysk netto za rok obrotowy 2016, w wysokości 1.026.701,58 zł. (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy siedemset jeden 58/100) przeznacza w następujący sposób:
a) kwotę 209.300,00 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy trzysta złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na każdą akcję.
b) kwotę 578.312,36 zł na kapitał zapasowy, celem finansowania działalności Spółki.
c) kwotę 239.089,22 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 września 2017r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 14 grudnia 2017r.
W wypłaconej dywidendzie będą uczestniczyły wszystkie akcje KLON S.A. w łącznej liczbie 20.930.000

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics