Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

KONSORCJUM STALI SA - zastaw na aktywach o znacznej wartości

2014-02-06 16:08:00
KONSORCJUM STALI SA - zastaw na aktywach o znacznej wartości

2014-02-06

16:08:00

(PL)-HANDEL-HURT-METALE-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-KONSORCJUM STALI SA-PLKCSTL00010-KONSORCJUMSTALI

KONSORCJUM STALI SA - zastaw na aktywach o znacznej wartości

06.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2014

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w dniu
5 lutego 2014 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów, o dokonaniu w dniu 27 stycznia 2014 r. wpisu zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny, w skład którego wchodzą zapasy (stal i wyroby ze stali), przechowywane w magazynach Emitenta. Przedmiotowy zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), został ustanowiony na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) jako łączne zabezpieczenie umowy faktoringu odwrotnego (dalej Umowa) oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (dalej Aneks) przewidujących łączny limit kredytowy dla Emitenta w wysokości
45 mln zł (czterdzieści pięć milionów złotych). O Umowie i Aneksie Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014r., o Aneksie Emitent informował również raportem bieżącym nr 17/2010 z dnia 24 czerwca 2010r., raportem bieżącym nr 31/2011 z dnia 17 czerwca 2011r., raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 22 czerwca 2013 r. oraz raportem bieżącym nr 21/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.
Łączna wartość aktywów objętych zastawem w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 15 863 281,09 zł (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden i 9/100 złotych).
Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie występują żadne powiązania.
Podstawą uznania przedmiotowego zastawu za aktywa o znacznej wartości jest większa wartość niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczanej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics