Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

KONSORCJUM STALI SA Otrzymanie informacji o transakcjach osoby

2014-02-10 22:44:00
KONSORCJUM STALI SA Otrzymanie informacji o transakcjach osoby

2014-02-10

22:44:00

(PL)-HANDEL-HURT-METALE-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-KONSORCJUM STALI SA-PLKCSTL00010-KONSORCJUMSTALI

KONSORCJUM STALI SA Otrzymanie informacji o transakcjach osoby

KONSORCJUM STALI SA Otrzymanie informacji o transakcjach osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego oraz zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

10.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2014

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej Emitent) stosownie do treści art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), dalej ustawa o ofercie, oraz art. 160 ust 4 Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 211, poz. 1384) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do siedziby Emitenta od Marka Skwarskiego - Członka Zarządu (dalej "Zawiadamiający") zawiadomienie o zawarciu przez niego z członkami najbliższej rodziny dwóch umów darowizny akcji Emitenta.

Zgodnie z treścią zawiadomienia z dnia 10 lutego 2014 r. wyżej wskazane umowy darowizny zostały zawarte w dniu 10 lutego 2014 r. poza rynkiem regulowanym i dotyczyły 116.100 akcji Emitenta każda z nich tj. łącznie 232.200 akcji Emitenta. Osoby obdarowane nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.

Przed darowaniem akcji Emitenta Zawiadamiający posiadał 400.200 akcji Emitenta, stanowiących 6,79 % kapitału zakładowego i uprawniających do 400.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,79 % ogólnej liczby głosów.

Obecnie Zawiadamiający posiada 168.000 akcji Emitenta stanowiących 2,84 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 168.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,84 % ogólnej liczby głosów.

Z zawiadomienia wynika również, iż Zawiadamiający oraz członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie, posiadają na dzień dzisiejszy łącznie 1.200.000 akcji Emitenta i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 17,29 % kapitału zakładowego Spółki i 17,29 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadamiający nie wskazał podmiotów od Niego zależnych posiadających akcje Emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics