Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

KCH PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

2017-02-17 18:08:21
KCH PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (,,Spółka") informuje, że w dniu 17.02.2017r. otrzymał wiadomość o wystawieniu w dniu 16.02.2017r. gwarancji przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej Bank) z siedzibą w Warszawie. Bank działając na zlecenie Spółki, przedłużył nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy na dostawę towarów w 2017 roku z dnia 6.02.2017r. zawartej pomiędzy Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 25/2015 z dnia 28.12.2015r.
Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej
w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna do dnia 30.06.2017r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics