Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

LCC Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

2017-04-21 13:06:24
LCC Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

Zarząd LC Corp S.A. (,,Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego: nr 38/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r., informuje o powzięciu informacji o komunikacie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. otrzymanym w dniu 21 kwietnia 2017 r. oraz komunikacie BondSpot S.A. otrzymanym w dniu 21 kwietnia 2017 r., zgodnie z którymi od 25 kwietnia 2017 r. obligacje na okaziciela serii LCC009061021 (symbol LC11021) Spółki LC Corp S.A. oznaczone kodem PLLCCRP00116, zgodnie z uchwałą nr 256/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 r., będą notowane pod skróconą nazwą LCC1021 i oznaczone kodem PLLCCRP00108.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics