Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

LIBET SA uzyskanie informacji o planowanej transakcji mającej w

2014-04-23 18:33:00
LIBET SA uzyskanie informacji o planowanej transakcji mającej w

2014-04-23

18:33:00

(PL)-BUDOWNICTWO-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-LIBET SA-PLLBT0000013-LIBET

LIBET SA uzyskanie informacji o planowanej transakcji mającej w

LIBET SA uzyskanie informacji o planowanej transakcji mającej w przyszłości spowodować zmianę struktury akcjonariatu emitenta.

23.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2014

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 5 ("Spółka"), działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439) z późniejszymi zmianami, informuje, iż Spółka dnia 23 kwietnia 2014 roku otrzymała zawiadomienie o zawarciu przez wspólników IAB Financing S.à.r.l z siedzibą w Luksemburgu, posiadającej w chwili obecnej [42,17%] akcji Spółki, to jest IAB Financing II S.à.r.l z siedzibą w Luksemburgu oraz Glaspin Consultants Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze ("Glaspin"), warunkowej umowy przewidującej wydanie Glaspin 100% udziałów w nowo utworzonej spółce, która posiadać będzie akcje Spółki reprezentujące około 30% kapitału akcyjnego i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i u
morzenie należących obecnie do Glaspin udziałów w IAB Financing S.à.r.l. ("Umowa") ("Transakcja").

W przypadku wykonania Umowy jedynym wspólnikiem IAB Financing S.à.r.l, zostanie zatem IAB Financing II S.à.r.l. IAB Financing II S.à.r.l jest kontrolowana przez INNOVA/4 L.P, spółkę prawa angielskiego prowadzącą działalność w George Town na Kajmanach.

Glaspin jest spółką kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby będące jednocześnie członkami organów Spółki: Thomasa Lehmanna, Ireneusza Gronostaja i Jerzego Gabrielczyka, zgodnie z opisem w prospekcie emisyjnym Spółki oraz dalszych raportach bieżących Spółki. Dotychczasowe relacje pomiędzy IAB Financing II S.à.r.l a Glaspin jako udziałowcami IAB Financing S.à.r.l zostały opisane w Rozdziale 21 prospektu emisyjnego Spółki.

Wykonanie Umowy spowoduje, że Glaspin a bezpośrednio lub pośrednio jego wspólnicy będzie pośrednio kontrolował pakiet akcji reprezentujący (według wstępnych szacunków) 30,06% kapitału akcyjnego i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; dokładna liczba akcji zależeć będzie od ich wartości rynkowej w terminie wykonania Umowy).

Wykonanie powołanej Umowy wymaga wykonania szeregu czynności oraz ziszczenia się szeregu warunków, z których najważniejszy to uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na uzyskanie kontroli nad Spółką przez Glaspin, jeżeli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna, że skutkiem opisanej Transakcji będzie uzyskanie takiej kontroli.

O uzyskaniu informacji o ziszczeniu się warunków i wykonaniu Transakcji Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics