Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

MAB Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz zmian w Statucie Spółki

2016-04-22 14:09:03
MAB Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz zmian w Statucie Spółki

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22.04.2016 r. powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 21.04.2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.116.000 złotych do kwoty 1.150.000 złotych w wyniku emisji 340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Po zarejestrowaniu ww. zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.150.000 złotych i dzieli się na 11.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
- 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
- 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
- 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
- 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
- 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
- 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
- 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
- 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N.
Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 13.070.000 głosów.

Sąd dokonał rejestracji zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
- obecne brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:
"§ 9
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.150.000,00 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 11.500.000 (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
b) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
c) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
d) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
g) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
h) 2.980.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
i) 1.900.000 (słownie: milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
j) 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
k) 790.000 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
l) 510.000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
m) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
n) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii N."

- dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
"§9
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.116.000,00 zł (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 11.160.000 (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
b) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
c) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
d) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
g) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
h) 2.980.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
i) 1.900.000 (słownie: milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
j) 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
k) 790.000 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
l) 510.000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
m) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii M."

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics