Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

MPH Propozycja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy oraz opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2016

2017-04-21 19:34:13
MPH Propozycja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy oraz opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2016

Zarząd MASTER PHARM S.A. (,,Spółka", ,,Emitent") informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok 2016 oraz wystąpił do Rady Nadzorczej Emitenta o zaopiniowanie wniosku w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 4.914 tys. zł w którym przewiduje się:
1. wypłatę dywidendy w kwocie 4.730 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych), co oznacza wysokość dywidendy 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze) na jedną akcję,
2. przeznaczenie kwoty 184 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) na kapitał rezerwowy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016, przedstawiony powyżej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-04-21 06:57 MASTERPHA MPH Realizacja celu emisyjnego ? zakończenie rozbudowy zakładu produkcyjnego Emitenta w Łodzi 6,18 +0,49
2017-04-05 20:09 MASTERPHA MPH SA-RS 2016 6,34 -5,36
2017-04-05 19:56 MASTERPHA MPH SA-R 2016 6,34 -5,36
2017-03-24 09:33 MASTERPHA MPH zmiana terminu przekazania SA-R 2016 i SA-RS 2016 6,00 -0,83
2017-03-01 05:34 MASTERPHA MPH szacunkowe wyniki finansowe za rok 2016 i IV kwartał 2016 6,54 -0,61
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics