Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

2013-10-18 19:39:00
WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

				2013-10-18

19:39:00

(PL)-BUDOWNICTWO-NIERUCHOMOŚCI-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-KWARTALNY-(PL)-1-WIKANA SA-PLELPO000016-MASTERS

WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

18.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2013 PS


WYBRANE DANE FINANSOWE                                                w tys.       zł      w tys.       EUR
                                                      półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług                               28 934     35 847      6 866      8 485
Zysk (strata) z działalności operacyjnej                                       -3 650      1 130       -866       267
Zysk (strata) brutto                                                 -7 991     -2 318      -1 896      -549
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującj                        -7 626     -2 293      -1 810      -543
Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych                                                      
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                                 7 626      5 664      1 810      1 341
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                                -3 119     -13 083       -740     -3 097
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej                                 -1 778      5 505       -422      1 303
Przepływy pieniężne netto, razem                                           2 730     -1 914       648      -453
Aktywa razem                                                    320 546     342 515      74 043     80 378
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                       224 687     224 485      51 900     52 680
Zobowiązania długoterminowe                                             75 451     86 842      17 428     20 379
Zobowiązania krótkoterminowe                                            149 236     137 643      34 472     32 301
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej                          95 860     114 818      22 143     26 944
Kapitał zakładowy                                                  33 533     33 533      7 746      7 869
Liczba akcji (w szt.)                                              167 665 596   167 665 596   167 665 596   167 665 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej      -0,05      -0,01      -0,01      0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)                                      0,57      0,68       0,13      0,16

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi 

kom espi pif/
			
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
 • Ostatnio
  oglądane
 • Mój
  portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics