Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

MDI Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji w Lublinie

2017-02-17 14:45:22
MDI Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji w Lublinie

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( zwanej dalej ,,Emitentem") informuje, że w dniu 17 lutego 2017 r. podpisał list intencyjny z JPBC 2 spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego.

List intencyjny opisuje przedsięwzięcie oraz określa wstępne warunki oraz zasady współpracy przy procesach planowania i realizacji zadania, którego przedmiotem będzie realizacja budowy obiektu biurowo - handlowego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną. Szacunkowa wartość umowy to 30.650.000,00 PLN, przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji II/III kwartał 2017 roku, zakładany cykl realizacji 20 miesięcy.

Informacja o podpisaniu listu intencyjnego została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, dalej ,,MAR"), ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-01-04 17:09 MDIENERGIA MDI Nabycie akcji własnych. 4,09 -3,18
2017-12-29 18:17 MDIENERGIA MDI Nabycie akcji własnych. 4,29 -1,17
2017-12-28 16:12 MDIENERGIA MDI Przydział obligacji serii AW. 4,03 -0,74
2017-12-27 17:07 MDIENERGIA MDI Emisja obligacji serii AW, BW, CW. 4,03 -3,23
2017-12-14 15:59 MDIENERGIA MDI Prace nad programem emisji obligacji. 4,12 -0,97
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics