Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

MOM Nabycie znacznego pakietu akcji

2017-06-19 15:31:06
MOM Nabycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: ,,Ustawa"), Zarząd Momo S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy (dalej jako: ,,Zawiadomienie") od Eurovilla Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lentza 10, 02-956 Warszawa, posiadającej numer NIP 9512418026, oraz numer KRS 0000628389 Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy (dalej jako: "Akcjonariusz").
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku, dokonał transakcji nabycia 2.080.507 akcji Spółki, po cenie 0,75 zł za poszczególną akcję, w związku z tym, doszło do zmiany posiadanych przez Akcjonariusza ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz w Zawiadomieniu wskazał, iż po dokonaniu przedmiotowej transakcji posiada 5.643.057 akcji Spółki, reprezentujących 21,7 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 21,7 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. przed transakcją posiadał 3.562.550 akcji Spółki,
2. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
3. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
4. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
5. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Pobierz załącznik 1
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-07-27 11:52 MOMO MOM Odpowiedź na pismo DNO WPR 4750 28 1 17 MSz 0,23
2017-07-05 13:32 MOMO MOM ZWZ - lista akcjonariuszy 0,29
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics