Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2017-06-19 17:30:50
MON Skup akcji własnych

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 27 stycznia 2016 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu
19 czerwca 2017 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 5 450 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,018 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,015 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,80 zł.
Emitent posiada łącznie 876 454 akcji własnych, stanowiących 2,87 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 2,46 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.03.2015 r.
Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:
- umorzone,
- przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,
- mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę;
- ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,
- a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone
w akcjach Spółki.
Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r.

Załączniki
Pobierz załącznik 1
Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-06-16 17:32 MONNARI MON Skup akcji własnych 8,93 -1,46
2017-06-14 20:17 MONNARI MON Skup akcji własnych 8,94 -0,34
2017-06-13 17:29 MONNARI MON Skup akcji własnych 8,94 -0,89
2017-06-12 17:42 MONNARI MON Skup akcji własnych 8,88 -0,34
2017-06-09 18:11 MONNARI MON Skup akcji własnych 8,90 -1,69
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-08-08 18:37 MONNARI MON Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta 8,10 -0,99
2017-08-02 08:11 MONNARI MON Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży towarów Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za lipiec 2017 r. 7,82 +2,94
2017-07-24 18:19 MONNARI MON Skup akcji własnych 7,94 -2,64
2017-07-21 13:35 MONNARI MON Skup akcji własnych 8,00 -1,25
2017-07-20 16:50 MONNARI MON Skup akcji własnych 8,09 -1,11
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics