Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

MON Skup akcji własnych.

2018-09-14 14:54:53
MON Skup akcji własnych.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 18 stycznia 2018 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu
14 września 2018 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 3 110 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,010 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,009 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 6,00 zł.
Emitent posiada łącznie 1 639 648 akcji własnych, stanowiących 5,36 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 4,67 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r.
Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:
- umorzone,
- przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,
- mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę;
- ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,
- a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.

Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna
art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Załączniki
Pobierz załącznik 1
Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-09-13 16:41 MONNARI MON Skup akcji własnych. 5,64 +2,84
2018-09-12 15:42 MONNARI MON Skup akcji własnych. 6,26 -9,90
2018-09-11 16:04 MONNARI MON Skup akcji własnych. 6,33 -1,11
2018-09-10 15:07 MONNARI MON Skup akcji własnych. 6,40 -1,09
2018-09-07 16:37 MONNARI MON Skup akcji własnych. 6,55 -2,29
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-09-21 16:32 MONNARI MON Skup akcji własnych. 6,11 -0,33
2018-09-20 17:52 MONNARI MON Skup akcji własnych. 6,11 -0,33
2018-09-19 18:00 MONNARI MON Skup akcji własnych. 6,00 +1,83
2018-09-18 17:35 MONNARI MON Skup akcji własnych. 6,20 -3,23
2018-09-17 19:10 MONNARI MON Skup akcji własnych. 6,15 +0,81
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics